…It’s complicated

העידן הדיגיטלי שינה את הדרך שבה אנו עושים עסקים, מתקשרים עם בני משפחה ומנהלים חיי חברה, ולא פחות מכך את האופן שבו אנו יוצרים ומסיימים מערכות יחסים זוגיות. חלפו הימים שבהם פרידה התבטאה בשרפת מכתבי אהבה ובקריעת תמונות של האקס. כיום, מחיקה של תמונות ותכתובות היא אקט קל ומהיר מבחינה טכנולוגית – אך קשה מאוד ליישום מבחינה פסיכולוגית.

ספרי החדש ‘כאב אנלוגי בעידן דיגיטלי’ עוסק בדרכים שבעזרתן אפשר למזער את ההשלכות השליליות של פרידה על בני הזוג וילדיהם, ובהתמודדות עם משבר הפרידה, כתהליך שטומן בחובו גם הזדמנות ייחודית לצמיחה. הספר נכתב עבור כל מי שהושפע מגירושים ועבור כל מי שיש לו נגיעה אישית או נגיעה מקצועית בנושא.

ספר חדש! - כאב אנלוגי בעידן דיגיטלי - התמודדות חיובית עם פרידה וגירושים

קנה עכשיו

להזמנת הספר

חדש באתר

כאן תרבות, רק שאלה –  בהגשת פאר לי שחר ואבי שמאי – מענה לשאלות מאזינים בנוגע לחרדות וחששות בראי המצב בדרום, נובמבר 2018

mako בריאות – “את מפחדת יותר מדי!” – להתמודד בלי לפחד מהפחד, נובמבר 2018

גלי צה”ל, משפחה גרעינית – שיא במספר ההתאבדויות בקרב בני-הנוער ביפן, לצד העלייה במספר ניסיונות ההתאבדות בישראל, נובמבר 2018

ynet בריאות – איך להבדיל בין דיכאון לדכדוך חורף ו-10 עצות להתמודדות, נבומבר 2018

קול ברמה – ראיון לקרן שלהבת, הקץ לבדידות, אוקטובר 2018

local רמת השרון – הקץ לבדידות, אוקטובר 2018

102 FM רדיו תל אביב – ‘חיים טוב יותר’ עם מיכל צפיר, התמודדות עם פרידה וגירושים בעידן הדיגיטלי, אוגוסט 2018

ערוץ 10, בוקר אור – האקס הדיגיטלי – כך מתנהלים גירושים בעידן הדיגיטלי, יולי 2018

 ידיעות אחרונות – שבעה ימים, האקס הדיגיטלי שלי, יולי 2018

גלי צה”ל, משפחה גרעינית עם אברי גלעד וג’קי לוי – חורבן הבית בעידן הדיגיטלי, יולי 2018

רדיו קול הגליל העליון – שולחן לשניים עם בועז כתבן, תוכנית לטו באב בנושא בדידות אינטימיות זוגיות ופרידה בעידן הדיגיטלי, יולי 2018