Site-banner

הקשבה

בכל יום אנו מנהלים אין ספור שיחות. אולם כמה מן השיחות הללו אכן משמעותיות לנו ולאחרים? כמה מן השיחות נחרטות בזיכרוננו? בעקבות כמה מן השיחות אנחנו חשים שהשיחות גרמו לנו סיפוק ותחושה טובה או חיזקו  אותנו? האם אנחנו יודעים להקשיב באמת? לבן הזוג, לילדים, להורים, לעובדים, לקולגות, לחבר במצוקה?

כל אחד, מעצם היותו אדם, חווה בחייו שינויים משברים, כאב ומצוקה רגשית. קונפליקטים נוצרים כאשר ישנם כשלים בתקשורת, והכשל המרכזי הינו היעדר הקשבה. הקשבה היא המפתח לניהול נכון של מערכות היחסים בחיינו במישור המשפחתי, החברתי והמקצועי והיא מנוף להצלחה, להתפתחות אישית ולתחושת הגשמה.

חדש באתר

 ידיעות אחרונות – שבעה ימים, האקס הדיגיטלי שלי, יולי 2018