עושים סדר חדש עם בן כספית - סימנים המעידים על מצוקה בקרב מתבגרים, ינואר 2014

גיל ההתבגרות ואהבה ראשונה - המקצוענים ערוץ 10, יוני 2012

נורות אזהרה למצוקה רגשית בקרב ילדים

בעבר, כשהעלנו בדמיוננו ילדים במצוקה, ראינו לנגד עינינו סיטואציה שבה הילד ניגש להוריו ופותח במונולוג מרגש: “אמא, אבא, קשה לי” או “כבר כמה ימים שאני מרגיש עצוב ובודד”. להורים שביניכם, כבר ברור מעבר לכל ספק שלא כך קורה לרוב במציאות.

ילדים ומתבגרים אינם מדברים על הקושי – הם מתנהגים אותו

במקום שהילד יאמר “אני מפחד”, הוא יטרוק דלתות. במקום שהבת תאמר: “נפגעתי”, היא תרבה להתווכח ולריב עם כולם (כן, בייחוד איתכם), או לחלופין תימנע ממפגשים חברתיים ותתכנס בעצמה. ילדים מתקשים לעתים לבטא מצוקה במילים, ולכן רצוי לשים לב להתנהגויות העשויות לרמז על מצוקה רגשית המחייבת התערבות.

מצוקה בקרב ילדים ובני נוער ניתן לזהות באמצעות תשומת לב להתנהגויות של נסיגה או לשינוי חד בדפוסים שאפיינו את הילד. תנודות במצבי רוח, התפרצויות, בעיות באכילה ובשינה, מחלות חוזרות, בכי מרובה, הסתגרות והימנעות מיחסים בין-אישיים, כל אלה יכולים להצביע על מצב משברי ואף סיכוני. ככלל, התנהגות שאינה שגרתית צריכה להדליק אור אדום. נוסף לכך, גם רמזים מילוליים כמו הבעת פסימיות ותחושת ייאוש וחוסר אונים יכולים להצביע על מצוקה חריפה.

לעתים הורים מבחינים בשינויים בהתנהגות האופיינית של ילדיהם, אך מתקשים לקבוע אם מדובר במצב רוח חולף או במצוקה ממשית, המחייבת את התערבותם. כיצד מבחינים בין הדברים? יש לשקול תשעה סימנים של מצוקה, שיפורטו בהמשך, על פי שלושה מדדים: עוצמה, משך ותדירות וריבוי סימנים.

עוצמה: עד כמה משמעותי הפער בין התנהגותו של הילד בשגרה לבין ההתנהגות שאינה אופיינית לו, ועד כמה היא חריגה ביחס לשלב ההתפתחותי שבו הילד נמצא וביחס לגילו. למשל, האם הבן מסתגר בחדרו שעתיים ביום או שהוא נמנע לחלוטין מקשרים חברתיים וכמעט שאינו יוצא מפתח החדר? כאמור, התנהגות שאינה שגרתית צריכה להדליק אור אדום.

משך ותדירות: האם מדובר בהתנהגות חריגה שמופיעה באופן חד פעמי או פעמים ספורות בלבד, או שמדובר בהתנהגות עקבית המופיעה בתדירות גבוהה ובאופן ממושך? למשל, האם הבת חסרת תיאבון היום, או שהיא בקושי נוגעת במזון וכופה על עצמה משטר של דיאטה קיצונית והרסנית באופן ממושך ושיטתי.

ריבוי סימנים: ככל שילדים מבטאים סימני מצוקה רבים יותר, עולה הסבירות כי מדובר במצב משברי חריף יותר.

מתוך עוצמת ההקשבה – מעגל 6: ” הבן שלי ירד מהפסים” – הקשבה לילדים