“כאן ב. הבוקר הזה – בעקבות ההסלמה הבטחונית גם בצפון . פניות לסיוע על רקע מצוקה והתמודדות עם חרדה 070423”.